Κεντρική
Προφίλ
Τμήματα
Προσφορές
Επικοινωνία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Τα προγράμματα σπουδών που εφαρμόζουμε είναι απολύτως εναρμονισμένα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών.

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ παρέχουν προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης για μικρά παιδιά 3 έως 6 ετών. Συμμετέχουν σε προφορικούς διαλόγους, στο παιχνίδι, στο κουκλοθέατρο, στα τραγούδια, στα παραμύθια.

JUNIOR A – B

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ επέλεξε το τελειότερο σύστημα εκμάθησης ώστε τα παιδιά να ξεκινήσουν τις Ξένες Γλώσσες με τον πιο ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο. Παιχνίδια, εικόνες, εικονογραφημένα βιβλία καθώς επίσης και ένα διασκεδαστικό οπτικοακουστικό υλικό κάνουν τα παιδιά να αγαπήσουν τη γλώσσα που επέλεξαν. Με τη χρήση Διαδραστικού Πίνακα μέσα από ειδικά προγράμματα και CD ROM βιώνουν μια διαφορετική εκπαιδευτική ενασχόληση.

A1      A2      B1      B2      C1      C2

Προγράμματα μελετημένα για της ξεχωριστές ανάγκες των σπουδαστών. Ανάπτυξη των 4 βασικών ικανοτήτων: Listening, Reading, Speaking, Writing, μέσα από υπερσύχρονα μέσα και συναρπαστικές δραστηριότητες. Οι μαθητές ξεκινούν τα Γερμανικά χωρίς να κάνουν προκαταρκτικές τάξεις με αποτελέσμα μετά από 4 χρόνια να είναι έτοιμοι να δώσουν της πρώτες εξετάσεις απόκτησης πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας B1.

ΤΜΗΜΑΤΑ ENHΛIKΩN - ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Συνεργαζόμαστε:

2010 © Alexiadis Language School