Κεντρική
Προφίλ
Τμήματα
Προσφορές
Επικοινωνία

Το Kέντρο Ξένων Γλωσσών ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ιδρύθηκε το 2000. Λειτουργεί στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, Βενιζέλου 17, και διδάσκονται ΑΓΓΛΙΚΑ και ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ.

Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας γίνεται με την υποστήριξη οπτικοακουστικών μέσων
(DVD, internet, interactive white board).

Το κέντρο Ξένων Γλωσσών ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ προσφέρει ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΣΗΣ με υπευθυνότητα και συνέπεια προς τον σπουδαστή. Στόχος η ομιλία ξένης γλώσσας και η απόκτηση πτυχίων.

Οι έμπειροι καθηγητές πτυχιούχοι Ελληνικών και Ξένων πανεπιστημίων, το φιλικό και όμορφο περιβάλλον, η στενή συνεργασία μεταξύ καθηγητών, σπουδαστών και γονιών είναι η εγγύηση για την σωστή, αποτελεσματική και γρήγορη εκμάθηση της Ξένης Γλώσσας.

2010 © Alexiadis Language School